De privacy statement is voor het laatst aangepast op 24-02-2020. Versie 2020.01

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor uw toegang tot de website, het verzenden van de nieuwsbrief en desgewenst relevante informatie.

Daarnaast kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in dit kader geanonimiseerd en zijn dan niet meer herleidbaar tot een individuele persoon.

HKS Houtmachinale streeft naar het naleven van de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) en spant zich in om waar mogelijk uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is van toepassing op de website, producten en diensten van HKS Houtmachinale. U dient zich ervan bewust te zijn dat HKS Houtmachinale niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Bescherming persoonsgegevens

Gebruik voor onze diensten

Wanneer u diensten of producten bij ons afneemt, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de diensten te kunnen leveren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van onze subverwerker WebChamp B.V.. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van subverwerker WebChamp B.V.. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Desgewenst kunt u inzage in uw gegevens aanvragen.

Doeleinden

We verzamelen en gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Welke gegevens slaan wij op?

Als u contact opneemt met HKS Houtmachinale, dan wordt op de contactpagina gevraagd om de volgende gegevens. Deze gegevens slaan wij op, te weten; voornaam, achternaam, e-mailadres en IP adres vanwaar de pagina is opgeroepen.

HKS Houtmachinale gebruikt automatisch gegenereerde gegevens voor statistische doeleinden alsmede voor de beveiliging en verbetering van hks-houtmachinale.nl.

Rechtsgrond van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG):

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken op basis van één van de rechtsgronden genoemd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De twee rechtsgronden waar HKS Houtmachinale zich op baseert zijn:

Toestemming
Als we u toestemming hebben gevraagd om uw persoonsgegevens te verwerken en u hebt deze toestemming verleend, dan hebt u ook altijd weer het recht om deze toestemming in te trekken. Dat kunt u doen door contact op te nemen via info@hks-houtmachinale.nl.

Gerechtvaardigd belang
Wij mogen ook persoonsgegevens verwerken als wij een gerechtvaardigd belang hebben en daarmee geen onevenredige inbreuk maken op uw privacy. Heeft u daar bezwaar tegen, dan kunt u ons dat laten weten via info@hks-houtmachinale.nl.

Gegevensbeveiliging

Alle gegevens worden opgeslagen op servers die aan strenge veiligheidsnormen voldoen en beveiligd zijn tegen misbruik en toegang door onbevoegden. We hebben verschillende technische maatregelen genomen, zodat persoonsgegevens veilig worden overgebracht en bewaard. Dit houdt onder meer in dat:

 • Data altijd over HTTPS (SSL) wordt overgebracht;
 • Er firewall beschermde servers worden gebruikt;
 • Er verwerkersovereenkomsten liggen tussen ons en derde partijen.

Bewaartermijn gegevens

De door HKS Houtmachinale verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Met wie delen we persoonsgegevens?

Uw informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij noodzakelijk om de diensten te kunnen leveren. Uitzondering hierop zijn webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze website en bedrijfsvoering. Hieronder valt o.a. marketing analyse software en ticketsysteem. De met deze webapplicaties gedeelde gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden.

Verder kan bij opdrachtverstrekking het zo zijn dat uw gegevens intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden onze klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen en in overleg verwijderen van persoonlijke informatie die op dat moment aan ons is verstrekt. Verwijderen kan alleen op verzoek.

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen via info@hks-houtmachinale.nl. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteit­persoonsgegevens.nl.

Cookies

Deze website van hks-houtmachinale.nl plaatst alleen functionele cookies. U kunt onze website anoniem raadplegen. Hks-houtmachinale.nl verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site.

Wij verzamelen alleen gegevens die u zelf verzendt bij het gebruik van onze diensten zoals het invullen van een contactformulier. De aanvraag- en orderformulieren maken gebruik van een functioneel cookie. Deze wordt gebruikt voor het behoud van de sessie. Dit is nodig om de stappen van de aanvraag (van Uw gegevens tot Ondertekenen en opsturen) te onthouden zonder het verlies van ingevulde gegevens.

Welke cookies worden er geplaatst?

Essentiële cookies

PHPSESSID – Dit is een sessie cookie welke zal worden gewist nadat u de browser hebt afgesloten. Deze is noodzakelijk om het contactformulier van HKS Houtmachinale goed te laten functioneren.

Analytische / performance cookies

Google Analytics cookie:

Via de cookies die Google Analytics plaatst en bijhoudt, krijgen wij inzage in het websitebezoek. Denk daarbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen.

Cookies geplaatst door Google Analytics: _ga

Voor het plaatsen van de Google Analytics cookies hebben wij maatregelen genomen die ervoor zorgen dat gegevens enkel op een privacy vriendelijke manier worden verwerkt. Te weten:

 • We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Google. Hierin is vastgelegd dat Google alleen als verwerker optreedt bij de verwerking van de persoonsgegevens van onze websitebezoekers.
 • Uw IP-adres wordt geanonimiseerd meegegeven door het laatste octet van het IP-adres te maskeren.
 • Ook hebben wij Google niet toegestaan de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.
 • De standaardinstelling om gegevens met Google te delen is uitgezet.
 • We hebben ervoor gezorgd hebt dat gegevens van Google Analytics cookies beveiligd (versleuteld) verstuurd worden.

Marketing cookies

Wij plaatsen ook cookies die inzichtelijk maken welke door Facebook ingezette media effectief is. Hier hebben wij een verwerkersovereenkomst voor gesloten met Facebook. Via deze link kun je meer lezen over hoe Facebook omgaat met je gegevens.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze en andere websites niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Statement van HKS Houtmachinale, dan kunt u ons altijd contact met ons opnemen.

Bedrijfsgegevens

HKS Houtmachinale

Kon. Wilhelminaweg 451a
3737 BE Groenekan